Bipolaire stoornis

Heb je net je diagnose en ben je op zoek naar meer informatie over de bipolaire stoornis? Of ken je iemand met een bipolaire stoornis en ben je op zoek naar informatie? In deze blog geef ik antwoord op de vraag: wat is een bipolaire stoornis?

Ik hoop dat het veel zal verduidelijken.

Over de bipolaire stoornis

De bipolaire stoornis heette vroeger de manisch depressieve stoornis.

Bi-, uit het Latijnse bis (tweemaal); polair uit het Griekse polos (draaipunt), dus: tweepolig.

Het is de benaming van een ziekte die twee stemmingspolen kent. Een manische en een depressieve kant. Met tussendoor een normale stemming. De periode van normale stemming heet een vrij interval.

De stoornis kenmerkt zich door uitersten in stemming en activiteit.

In een (hypo)manie heb je veel energie en ben je over het algemeen zeer uitbundig, zelfverzekerd, daadkrachtig en overmoedig en in een depressie heb je juist totaal geen energie. Dan ben je meestal erg somber, angstig, teruggetrokken, passief met suïcidale gedachten of zelfs suïcidaal.

Leven met uitersten

Deze wisselingen in stemming en energie hebben vaak grote gevolgen voor degene die het zelf treft, maar ook voor zijn of haar omgeving. Denk aan familie, vrienden en collega’s.

In de uitersten van de stemming is opname in een psychiatrisch ziekenhuis soms onvermijdelijk.

Medicatie en acceptatie

De bipolaire stoornis kan niet worden genezen. De symptomen kunnen wel afnemen of verdwijnen door een goede behandeling. Medicijnen en een goede leefstijl spelen daarbij een essentiële rol.

Ook de motivatie van de patiënt en de betrokkenen om te komen tot acceptatie van de ziekte zijn belangrijk. Een belangrijk aspect hiervan is om een manie of depressie in een vroeg stadium te leren herkennen.

Bipolaire 1 of 2 stoornis

Bij het ‘klassieke’ type, type 1, heb je minstens één keer last gehad van een manische periode, afgewisseld met ernstige depressies.

Bij een bipolaire stoornis type 2 is er sprake van depressieve periodes afgewisseld met hypomane periodes. Een hypomanie is een milde variant van een manie.

Als je manisch wordt, werkt dat zeer ontwrichtend en kan een opname noodzakelijk zijn en bij een hypomanie is dat minder het geval.

Iedereen heeft natuurlijk pieken en dalen in zijn leven, maar bij mensen die een bipolaire stoornis hebben zijn die pieken veel hoger en de dalen veel dieper en dat werkt veelal ontwrichtend.

In deze blog geef ik met beelden en wat tekst weer hoe het voelt om een bipolaire stoornis te hebben.

Een informatieve video over bipolariteit vind je hier.

Bronnen: de website van vereniging ‘plusminus – leven met bipolariteit’ en psychosenet.