Bipolaire stoornis

Voor mensen die pas net hun diagnose hebben en op zoek zijn naar meer informatie en voor betrokkenen van mensen met een bipolaire stoornis geef ik hier antwoord op de vraag: wat is een bipolaire stoornis? Ik hoop dat het veel zal verduidelijken.

Over de bipolaire stoornis

De bipolaire stoornis wordt ook wel de manisch depressieve stoornis genoemd.

Bi-, uit het Latijnse bis (tweemaal); polair uit het Griekse polos (draaipunt), dus: tweepolig.

Het is de benaming van een ziekte die twee stemmingspolen kent; een manische en een depressieve; met tussendoor een normale stemming. De periode van normale stemming wordt een vrij interval genoemd.

De stoornis kenmerkt zich door uitersten in stemming en activiteit.

In een (hypo)manie heb je veel energie en ben je over het algemeen zeer uitbundig, zelfverzekerd, daadkrachtig en overmoedig en in een depressie heb je juist totaal geen energie en ben je meestal erg somber, angstig, teruggetrokken, passief met suïcidale gedachten of zelfs suïcidaal.

Leven met uitersten

Deze wisselingen in stemming en energie kunnen grote gevolgen hebben voor degene die het zelf treft maar ook voor zijn of haar omgeving (familie, vrienden of collega’s).

In de uitersten van de stemming is opname in een psychiatrisch ziekenhuis soms onvermijdelijk.

Medicatie en acceptatie

De bipolaire stoornis kan niet worden genezen, maar de symptomen kunnen wel afnemen of verdwijnen door een goede behandeling. Medicijnen spelen daarbij een essentiële rol.

Ook de motivatie van de patiënt en de betrokkenen om te komen tot acceptatie van de ziekte zijn belangrijk. Een belangrijk aspect hiervan is om een manie of depressie in een vroeg stadium te leren herkennen.

Bipolaire 1 of 2 stoornis

Bij het ‘klassieke’ type, type 1, heb je minstens één keer last gehad van een manische periode, afgewisseld met ernstige depressies.

Bij een bipolaire stoornis type 2 is er sprake van depressieve periodes afgewisseld met hypomane periodes. Een hypomanie is een milde variant van een manie. Als je manisch wordt, werkt dat vaak ontwrichtend en kan een opname noodzakelijk zijn. Bij hypomanie is dat minder het geval.

Iedereen heeft natuurlijk pieken en dalen in zijn leven. Bij mensen die een bipolaire stoornis hebben zijn die pieken echter veel hoger en de dalen veel dieper en werkt het veelal ontwrichtend.

In deze blog geef ik met beelden en wat tekst weer hoe het voelt om een bipolaire stoornis te hebben.

Een informatieve video over bipolariteit vind je hier.

Bronnen: de website van VMDB/ vereniging ‘plusminus – leven met bipolariteit’ en psychosenet.