Wat is een bipolaire stoornis?

Heb je net je diagnose en ben je op zoek naar meer informatie over de bipolaire stoornis? Of ken je iemand met een bipolaire stoornis en ben je op zoek naar informatie? In deze blog geef ik antwoord op de vraag: wat is een bipolaire stoornis?

Over de bipolaire stoornis

De bipolaire stoornis heette vroeger de manisch depressieve stoornis.

Bi-, uit het Latijnse bis (tweemaal); polair uit het Griekse polos (draaipunt), dus: tweepolig.

Het is de benaming van een ziekte die twee stemmingspolen kent. Een manische en een depressieve kant. Met tussendoor een “normale”, stabiele stemming.

De bipolaire stoornis kenmerkt zich door intense uitersten in stemming en activiteit.

In een (hypo)manie heb je veel energie en ben je over het algemeen zeer uitbundig, zelfverzekerd, daadkrachtig en overmoedig. In een depressie heb je juist totaal geen energie. Dan ben je meestal erg somber, angstig, teruggetrokken, passief met suïcidale gedachten of zelfs suïcidaal.

Leven met uitersten

Deze wisselingen in stemming en energie hebben vaak grote gevolgen voor degene die het zelf treft, maar ook voor zijn of haar omgeving. Denk aan familie, vrienden en collega’s.

In de uitersten van de stemming is opname in een psychiatrisch ziekenhuis soms onvermijdelijk.

Oorzaken van een bipolaire stoornis

Helaas is nog niet bekend hoe een bipolaire stoornis precies ontstaat. Er zijn wel bepaalde omstandigheden bekend waardoor je meer risico loopt op een bipolaire stoornis.

Het gaat meestal om een combinatie van biologische, sociale en psychologische factoren. Dus erfelijkheid, ingrijpende gebeurtenissen zoals een geboorte, een overlijden of seksueel misbruik en bepaalde karaktereigenschappen, bijvoorbeeld perfectionisme en gebrek aan zelfvertrouwen. De stemmingsstoornis komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen.

Medicatie en acceptatie

De bipolaire stoornis kan volgens deskundigen niet worden genezen. De symptomen kunnen wel afnemen of grotendeels verdwijnen door een goede behandeling.

Erover durven praten, de juiste therapie en behandelaar, medicatie (bijvoorbeeld lithium), een signaleringsplan, een goede leefstijl én de betrokkenheid van je dierbaren spelen vaak een essentiële rol bij het vinden van balans.

Je motivatie (en die van je betrokkenen) om tot acceptatie van jezelf te komen zijn ook belangrijk. Een belangrijk aspect hiervan is om een (hypo)manie of depressie in een vroeg stadium te leren herkennen. Dit kan met behulp van het signaleringsplan.

Bipolaire 1 of 2 stoornis

Bij het ‘klassieke’ type, type 1, heb je minstens één keer last gehad van een manische periode, afgewisseld met ernstige depressies. De psychoses ontwikkelen zich in de manische periodes.

Bij een bipolaire stoornis type 2 is er sprake van ernstig depressieve periodes afgewisseld met (hypo)manische periodes. Bij type 2 heb je meestal geen last van manieën. Een ander verschil is dat de eventuele psychoses van een bipolaire 2 stoornis tijdens een depressieve in plaats van manische periode ontstaan.

Als je manisch en/ of psychotisch wordt, werkt dat zeer ontwrichtend en kan een opname noodzakelijk zijn. Bij een hypomanie is dat meestal minder het geval. Een hypomanie is een minder heftige variant van de manie.

Bij type 2 volgen de depressieve periodes elkaar vaak sneller op dan bij type 1. Het is dus niet zo dat de bipolaire 2 stoornis de ‘milde’ variant van bipolair 1 is, zoals soms wordt gedacht.

Het lijkt erop dat bipolair 1 meer last heeft van manische periodes en bipolair 2 van depressieve periodes.

Worsteling

Iedereen heeft natuurlijk pieken en dalen in zijn leven, maar bij mensen met een bipolaire stoornis zijn die pieken veel hoger en de dalen veel dieper. De pieken en dalen zijn zó intens dat het leven vaak voelt als een grote worsteling.

In deze blog geef ik met beelden en wat tekst weer hoe het voelt om een bipolaire stoornis te hebben.

Een informatieve video over bipolariteit vind je hier.

Bronnen: de website van vereniging ‘plusminus – leven met bipolariteit’, het boek Pillendoos van Cornelie Egelie en psychosenet

NB: Ik kreeg in 2017 de diagnose bipolaire 2 stoornis. Eind 2020 kwam ik er via PSYTREC achter dat het geen bipolaire -, maar een posttraumatische stress-stoornis was. Een posttraumatische stress-stoornis wordt vaker in eerste instantie gediagnosticeerd als een bipolaire stoornis. Mocht je twijfels hebben over je diagnose, check dan deze pagina over PTSS.